Regnskab

Institut for Molekylærbiologi og Genetik har tre indgange til Regnskabsafdelingen:

 • Leverandørspørgsmål - Kreditorkontoret
  Spørgsmål vedr. indgående fakturaer såvel danske som udenlandske i papirform. Rykkerhenvendelser fra leverandører, betalinger til leverandører og omposteringer, EAN nr. mv.
 • Personrelaterede spørgsmål - Lene Priesborg - 87 15 35 02, lene.priesborg@au.dk
  rejseafregninger og udlæg, kreditkort, password til AURUS og brugen af AURUS, forsikringskort, tjenestebiler, afregninger for censorer og bedømmere, regler vedr. bespisning, dagpenge, gaver mv. samt spørgsmål i relation til flyrejser mv.
 • Andre henvendelser
  Spørgsmål vedr. fakturering, indbetalinger, forfaldne tilgodehavender, told, anlægskartotek mv.
  For spørgsmål vedr. løn, ansættelseskontrakter, ansættelsesprocedure, fratrædelser, feriepenge mv. henvises til HR.

Regnskabsafdelingens hjemmeside.