Information til vejledere

Information til vejledere ved MBG

Praktisk information til vejledere for studerende på  Molekylærbiologi og Molekylær medicin.

Tidsfrister for bedømmelse af specialer og bachelorprojekter:

Specialer:

Studerende, der følger den normerede studieplan for specialer, skal have afsluttet specialet inkl. bedømmelse senest 30. juni året efter specialestart.

For studerende der ikke følger den normerede studieplan afvikles specialet inden for denne tidsramme: 60 ECTS speciale skal gennemføres på 10 måneder, 45 ECTS speciale skal gennemføres på 7,5 måneder og 30 ECTS speciale på 5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse.

Bachelorprojekter:

Bachelorprojekter afleveres 15. juni og skal være bedømt senest 30. juni
Aflevering og bedømmelse sker i Digital eksamen (eksamen.au.dk).
Find mere information omkring bachelorprojekterne på Kursuskataloget (kursuskatalog.au.dk)

Praktiske opgaver for vejlederen

Som vejleder er det dit ansvar at:

  • finde en censor til at bedømme opgaven (se lister nedenfor). Er der mere end én vejleder tilknyttet projektet, skal censor findes i fællesskab. Vi anbefaler, at censor er fundet inden den studerende afleverer specialet.
  • finde en ad hoc-beskikket censor, hvis du har brug for en sådan (Proceduren står på censorlisternes hjemmesider. Skal du bruge den samme censor flere gange, kan det godt betale sig at få vedkommende beskikket som censor. Se på censorlisternes hjemmesider, hvordan du gør dette)
  • sende et eksemplar af opgaven til censor.

Censorlister

Bemærk: Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor eller adjungeret lektor kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor eller adjungeret lektor. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur), jvf. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser.

Protokoller:

  • For Molekylær medicin og Molekylærbiologi: Du bliver kontaktet af studieadministrationen, efter den studerende har tilmeldt sig eksamen, hvor du vil blive bedt om navnet på censor. Når den studerende har afleveret sit speciale/projekt i Digital Eksamen (DE), vil vejleder og censor få en mail med et link til protokollen i DE. Åbn det uploadede projekt/speciale og foretag herefter karaktergivning. På den enkelte eksamen i DE står kontaktoplysninger til Arne Nis Jensen og Katrine Hvid Kaisen, hvis du er i tvivl om proceduren.

Hvor kan jeg få hjælp?

Hvis du har generelle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Sofie L. A. Gravesen fra MBG's sekretariat. Hun kan svare på mange spørgsmål, eller sende dig videre til den rette.

Har du spørgsmål til eksamensprotokoller, skal du kontakte uddannelseskoordinator.

Hvor er der information til den studerende?

De studerende kan finde information om, hvor de skal aflevere opgaven, hvor mange eksemplarer de skal aflevere mm. på deres studieportaler:

Generel information

Da MBG's sekretariat modtager rigtig mange opgaver, har de desværre ikke mulighed for at sende en bekræftelse til vejlederen, når den studerende har afleveret opgaven. Er du i tvivl om opgaven er afleveret til tiden, kan du få oplyst dette ved at henvende dig til Sofie L.A. Gravesen i MBG's sekretariat.

Den studerende må gerne nøjes med at aflevere et enkelt eksemplar af opgaven på institutkontoret, og aflevere dit og censors eksemplar direkte til dig. Det gør, at du hurtigere får opgaven, og det sparer os for en arbejdsgang. Vi sender opgaverne med Intern post.

MBG's sekretariat der tager imod specialer og projekter fra studerende ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik:


Kontaktpersoner ved studieadministrationen

Molekylærbiologi

Molekylær medicin